Pikachu

Pikachu là trò chơi rất được yêu thích tại Việt Nam, trò chơi đơn không khó về cách chơi nhưng đòi hỏi người chơi phải nhanh mắt nhanh tay. Trong thời gian được hạn chế bạn phải tìm kiếm các con vật giống nhau, lựa chọn để loại bỏ ra khỏi khung. Chúc các bạn vui vẽ với các phiên bản Pikachu mới cập nhật của chúng tôi.